OPERAŢII TEHNOLOGICE EXECUŢIE LUCRĂRI DE REPARAŢII HIDROIZOLATII

O condiţie necesară pentru a realiza lucrări de hidroizolaţii de calitate, este pregătirea foarte bună a suprafeţei suport. În acest sens, este necesara realizarea următoarelor lucrări:

– curăţirea suprafeţelor orizontale şi verticale – la atice, rebordul luminatoarelor, etc. şi pregătirea scafelor;

– decaparea ultimului strat din hidroizolaţia veche, acolo unde acesta este compromis şi se impune acest lucru;

– tăierea pungilor, umflăturilor din izolaţia veche, decaparea lor şi umplerea găurilor rezultate cu nisip sau mastic din bitum cu nisip; – curăţirea gurilor de scurgere;

– amorsarea cu citom a suprafeţelor ce urmează a fi izolate (orizontale şi verticale);

După ce suprafaţa suport a fost astfel pregătită, se vor monta gurile de scurgere şi se va aplica primul strat de membrană pentru reparaţii pe aproximativ 10 – 20% din suprafaţă, cu atenţie sporită în zonele cu probleme (dolii, scafe, atice, guri de scurgere, etc.). Această operaţie fiind terminată se poate aplica stratul superior, din membrană cu ardezie, pe toată suprafaţa. Aplicarea primului strat cât şi cel final se va face pe o suprafaţă perfect uscată, riguros pregătită, prin termosudare cu flacără de gaz, cu arzătoare speciale racordate la butelii de butan gaz. În final se vor monta deflectoarele (gurile de aerisire) în punctele înalte de migrare a vaporilor de apă. La aplicarea membranelor se va ţine cont de o serie de reguli de bază, specifice acestui sistem modern de hidroizolaţie.

Enumerăm câteva dintre ele:

– suprafaţa suport trebuie să aibă pante corespunzătoare, de min.2%, să nu prezinte asperităţi, denivelări mari;

– hidroizolaţia se începe, de regulă, din punctele cele mai joase ale suprafeţei suport; – suprapunerile dintre membrane trebuie să fie în sensul de scurgere al apei (asemănător ţiglelor);

– petrecerile foilor trebuie să fie de min.10 cm longitudinal şi min.15 cm transversal; – lipirea petrecerilor se efectuează (după termosudarea de substrat a membranelor) prin încălzirea şi apăsarea concomitentă a zonei de suprapunere;

– sudurile trebuie să se materializeze prin benzi continue de bitum topit de cca. 3-5 mm; – sudurile capetelor transversale ale sulurilor se decalează între ele cu min. 50 cm;

– acest decalaj de 50cm se asigură şi longitudinal, între cele două straturi ale sistemului de hidroizolaţie în dublu-strat;

– în final, se aplică deflectoarele (gurile de aerisire), lipite în paralel pe fâşii de cca. 0,5-1 mp de membrană de tip PA.

Cu ajutorul unui dorn circular se face decupajul membranei finale şi a hidroizolaţiei vechi, până la stratul de termoizolaţie şi fâşia se sudează pe stratul final, curăţat de ardezie ( cu şpaclu, la cald).

Fig. 1. Aplicarea membranelor cu decalare longitudinală la ½ din lungime (L).

Fig. 2. Aplicarea membranelor în structură bistrat Al doilea strat se va poza în acelaşi sens, cu decalare la ½ din lăţimea membranei. – aplicarea membranelor în structură bistrat (tristrat) cu pozare încrucişată este interzisă

Fig.3 . Hidroizolare receptor –: Hidroizolaţie monostrat (bistrat) aplicată pe suport rigid ; – gulerul receptorului (g) se aplică între două straturi suplimentare de întărire (s), iar manşonul (m) se aplică între conducta pluvială şi receptor.

Fig. 4. Fixare mecanică a membranei pe suprafeţele verticale, pentru înălţimi mai mari de 50cm.