Author Archives: admin

Constructie mansarda

O casă solidă trebuie să aibă un acoperiș rezistent, și nu doar estetic. Nu mai e nevoie să explicăm ce înseamnă un acoperiș bun. E limpede că trebuie să fie durabil în timp și să protejeze perfect locuința și de apă, și de intemperii. Pentru aceasta, trebuie să fie executat ca la carte. În acest proces, al construirii acoperișului casei, există câteva elemente esențiale ce nu au voie să lipsească. Hai să le descoperim împreună.sarpanta_159

Termosistem fatade

austrothermFațade

Termoizolarea fațadelor a ridicat nenumărate probleme de-a lungul timpului atât datorită diverselor moduri de executarea pereților (din zidărie, din beton sau pe structuri ușoare din lemn sau metal) cât și cerințelor de finisare (tencuială, vopsea decorativă sau placaje de tip cărămidă aparentă).

Termosistemele au evoluat grație utilizării de materiale termoizolante performante: astăzi, se recomandă soluții alcătuite din materiale compatibile, care răspund necesităților de izolare termică a clădirilor, putând fi folosite la construcţiile noi sau pentru reabilitarea termică a fațadelor clădirilor vechi.

Mai mult decât atât, au fost dezvoltate soluții specifice pentru toate tipurile de pereți, în funcție de alcătuirea acestora. Detaliile de execuţie sunt esenţiale pentru o termoizolare eficientă, mai ales zonele în care pot apărea punți termice (racordul la soclu şi la centurile sau grinzile planșeelor, racordul la tâmplărie și cel de la streașină sau atic).

Austrotherm EPS AF PLUS reprezintă soluţia ecologică perfectă pentru termoizolarea faţadelor locuinţelor. Faţada este decisivă pentru aspectul unei clădiri. Aceasta conferă o notă de individualitate imobilului şi reprezintă şi expresia simţului estetic al proprietarilor sau locatarilor. Dar lucrurile nu se opresc aici: Faţada protejează împotriva vântului şi a intemperiilor, a arşiţei şi a gerului, a ploii şi a zăpezii.

Sistemul de izolare termică are numeroase avantaje:

  • îmbunătățirea capacității termoizolante a pereților de exterior;
  • costuri reduse de manoperă;
  • mare varietate de culori și/sau texturi;
  • posibilitatea realizării de ancadramente și folosirea profilelor decorative fără a cauza deteriorări sau străpungeri prin termoizolație;
  • îmbunătățirea microclimatului interior și reducerea costurilor legate de consumul de energie necesar pentru încălzire/răcire (valabil pentru construcţiile cu sistem complet de termoizolare);

Instructiuni de prelucrare:

Substratul trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute normelor in vigoare. Acesta trebuie să fie stabil, uscat, curat şi să prezinte capacitate portantă. Suprafeţele cu aderenţă necorespunzătoare trebuie îndepărtate şi remediate. Se va evita o umezire ulterioară a peretelui.

  • Nu este admisă aplicarea componentelor de sistem la o temperatură de sub +5 °C, precum şi în condiţiile unor radiaţii solare directe.
  • În cazul în care nu este aplicat un strat de armare în termen de două săptămâni, este necesară o nouă şlefuire a plăcilor izolante Austrotherm EPS® AF.
  • Nu este permisă pătrunderea de adeziv în rosturile de îmbinare şi de rezemare, în caz contrar apărând punţi termice

Fixaţi cu dibluri profilul de soclu pe grosimea plăcii şi lipiţi (de exemplu cu adeziv pentru profiluri).

Aplicaţi adezivul pe placa Austrotherm EPS® AF PLUS pe margine şi sub formă de puncte.

După netezirea plăcilor: aplicaţi adeziv şi inseraţi plasa din fibră de sticlă (suprapunere minim10 cm).

Aplicaţi şi structuraţi tencuiala subţire .austrotherm

Izolare cu memebrana bituminoasa

OPERAŢII TEHNOLOGICE EXECUŢIE LUCRĂRI DE REPARAŢII HIDROIZOLATII

O condiţie necesară pentru a realiza lucrări de hidroizolaţii de calitate, este pregătirea foarte bună a suprafeţei suport. În acest sens, este necesara realizarea următoarelor lucrări:

– curăţirea suprafeţelor orizontale şi verticale – la atice, rebordul luminatoarelor, etc. şi pregătirea scafelor;

– decaparea ultimului strat din hidroizolaţia veche, acolo unde acesta este compromis şi se impune acest lucru;

– tăierea pungilor, umflăturilor din izolaţia veche, decaparea lor şi umplerea găurilor rezultate cu nisip sau mastic din bitum cu nisip; – curăţirea gurilor de scurgere;

– amorsarea cu citom a suprafeţelor ce urmează a fi izolate (orizontale şi verticale);

După ce suprafaţa suport a fost astfel pregătită, se vor monta gurile de scurgere şi se va aplica primul strat de membrană pentru reparaţii pe aproximativ 10 – 20% din suprafaţă, cu atenţie sporită în zonele cu probleme (dolii, scafe, atice, guri de scurgere, etc.). Această operaţie fiind terminată se poate aplica stratul superior, din membrană cu ardezie, pe toată suprafaţa. Aplicarea primului strat cât şi cel final se va face pe o suprafaţă perfect uscată, riguros pregătită, prin termosudare cu flacără de gaz, cu arzătoare speciale racordate la butelii de butan gaz. În final se vor monta deflectoarele (gurile de aerisire) în punctele înalte de migrare a vaporilor de apă. La aplicarea membranelor se va ţine cont de o serie de reguli de bază, specifice acestui sistem modern de hidroizolaţie.

Enumerăm câteva dintre ele:

– suprafaţa suport trebuie să aibă pante corespunzătoare, de min.2%, să nu prezinte asperităţi, denivelări mari;

– hidroizolaţia se începe, de regulă, din punctele cele mai joase ale suprafeţei suport; – suprapunerile dintre membrane trebuie să fie în sensul de scurgere al apei (asemănător ţiglelor);

– petrecerile foilor trebuie să fie de min.10 cm longitudinal şi min.15 cm transversal; – lipirea petrecerilor se efectuează (după termosudarea de substrat a membranelor) prin încălzirea şi apăsarea concomitentă a zonei de suprapunere;

– sudurile trebuie să se materializeze prin benzi continue de bitum topit de cca. 3-5 mm; – sudurile capetelor transversale ale sulurilor se decalează între ele cu min. 50 cm;

– acest decalaj de 50cm se asigură şi longitudinal, între cele două straturi ale sistemului de hidroizolaţie în dublu-strat;

– în final, se aplică deflectoarele (gurile de aerisire), lipite în paralel pe fâşii de cca. 0,5-1 mp de membrană de tip PA.

Cu ajutorul unui dorn circular se face decupajul membranei finale şi a hidroizolaţiei vechi, până la stratul de termoizolaţie şi fâşia se sudează pe stratul final, curăţat de ardezie ( cu şpaclu, la cald).

Fig. 1. Aplicarea membranelor cu decalare longitudinală la ½ din lungime (L).

Fig. 2. Aplicarea membranelor în structură bistrat Al doilea strat se va poza în acelaşi sens, cu decalare la ½ din lăţimea membranei. – aplicarea membranelor în structură bistrat (tristrat) cu pozare încrucişată este interzisă

Fig.3 . Hidroizolare receptor –: Hidroizolaţie monostrat (bistrat) aplicată pe suport rigid ; – gulerul receptorului (g) se aplică între două straturi suplimentare de întărire (s), iar manşonul (m) se aplică între conducta pluvială şi receptor.

Fig. 4. Fixare mecanică a membranei pe suprafeţele verticale, pentru înălţimi mai mari de 50cm.